SPI BIL 5 TAHUN 2018: GARIS PANDUAN PERWAKILAN KUASA DARIPADA KETUA PENDAFTAR INSTITUSI PENDIDIKAN DAN GURU KEPADA PENDAFTAR BAGI KELULUSAN PERMOHONAN OLEH PIHAK LUAR MENJALANKAN AKTIVITI MELIBATKAN MURID, GURU DAN INSTITUSI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Cetak / View PDF
Pengetua/Guru Besar
Sekolah Menengah / Rendah
Daerah Kota Tinggi

Tuan,

Surat pekeliling ikhtisas yang dikeluarkan bertujuan memaklumkan pelaksanaan Garis Panduan Perwakilan Kuasa daripada Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan dan Guru kepada Pendftar bagi Kelulusan Permohonan oleh Pihak Luar Menjalankan Aktiviti Murid, Guru dan Institusi Pendidikan Malaysia boleh dimuat turun pada pautan berikut :

SPI 5 TAHUN 2018

Sekian, terima kasih.

Berita ditulis
Penolong PPD Menengah
PPD Kota Tinggi
11 Julai 2018