Bahan-bahan untuk Tingkatan 1 dan 4 SMKA Bandar Penawar

Cetak / View PDF

https://smkabpenawar.blogspot.com/2018/11/dokumen-kemasukan-pelajar-tingkatan-1.html

DOKUMEN KEMASUKAN PELAJAR TINGKATAN 1 DAN 4 TAHUN 2019

1- Senarai Semak
2- Borang Maklumat Murid
3- Lampiran Borang Maklumat Murid
4- Borang Pengakuan Pendapatan Penjaga (sekiranya tiada slip gaji)
5- Surat Akuan Ibu Bapa / Penjaga
6- Surat Aku Janji Murid
7- Surat Akuan Kesihatan Murid
8- Pakaian Pelajar
9- Senarai Bayaran Yuran Asrama
10- Senarai Keperluan Pelajar
11- Contoh fotokopi Kad Pengenalan Pelajar
12- Contoh fotokopi Kad Pengenalan Ibu Bapa / Penjaga
13- Contoh fotokopi sijil nikah ibu bapa
14- Contoh fotokopi keputusan UPSR dan UPKK
15- Surat Peringatan Membawa Barang Larangan ke Sekolah dan Asrama
16- Surat Makluman Sesi Persekolahan Sesi 2019
17- Senarai Harga Barang Koperasi bagi pelajar Tingkatan 1
18- Senarai Harga Barang Koperasi bagi pelajar Tingkatan 4 Sains Tulen
19- Senarai Harga Barang Koperasi bagi pelajar Tingkatan 4 Sains Ikhtisas