SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 10 TAHUN 2018

Cetak / View PDF
Ruj. Kami : JPA3005/04/100-23/2/2 Jld.3(25)
Tarikh : 2 Januari 2019

Pengetua dan Guru Besar
Daerah Kota Tinggi

Tuan,

SURAT SIARAN KPM BILANGAN 10 TAHUN 2018
TAKWIM PENGGAL DAN CUTI PERSEKOLAHAN TAHUN 2019 BAGI SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN

Dengan hormatnya bersama-sama ini disertakan surat berkenaan untuk tindakan pihak tuan selanjutnya.
a. SS KPM Bil 10 Tahun 2018
b. Edaran Dalaman PPDKT : Perincian Hari Persekolahan Tahun 2019

Sekian, terima kasih.

Berita ditulis
Penolong PPD Menengah
PPD Kota Tinggi

Muat turun Lampiran / Dokumen