TAKLIMAT DAN LATIHAN PEMERKASAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2019

Cetak / View PDF
Assalamualaikum dan selamat sejahtera

Dengan segala hormatnya surat daripada Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia nombor rujukan KPM.600-9/11/2 (01)  bertarikh 17 April  2019 adalah dirujuk.

Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Peperiksaan KPM dan Sektor Penilaian dan Peperiksaan JPNJ akan mengadakan latihan tersebut seperti ketetapan berikut :

Tarikh     :           Rujuk Lampiran A

Masa        :           9.00 pagi hingga 5.00 petang

Tempat   :           Rujuk Lampiran A

Sehubungan itu, seorang guru mata pelajaran bagi setiap mata pelajaran berkenaan wajib hadir ke taklimat latihan pemerkasaan tersebut. Sekiranya di sekolah mempunyai mempunyai Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) / Pentaksir Kawasan (PKw) bagi mata pelajaran berkenaan tidak perlu lagi menghantar guru mata pelajaran ke taklimat tersebut. Peserta taklimat diminta membawa komputer riba dan bahan-bahan keperluan seperti dalam lampiran B dan C.

Sekian, terima kasih.

Sila muat turun surat pergerakan peserta, lampiran A,B dan C di bawah.

 

 

Muat turun Lampiran / Dokumen