JADUAL KERJA PENTAKSIRAN PUSAT TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2019

Cetak / View PDF
Pengetua sekolah-sekolah menengah daerah Kota Tinggi

Di sini disertakan jadual kerja pentaksiran pusat SPM tahun 2019 untuk tindakan tuan diperingkat sekolah masing- masing.

Sebarang pindaan tertakluk kepada keputusan dan arahan dari Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan.

Kerjasama dan keprihatinan pihak tuan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

 

Muat turun Lampiran / Dokumen