TAKLIMAT PENSKORAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2019 BAGI MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI , ASAS SAINS KOMPUTER, SEJARAH DAN GEOGRAFI.

Cetak / View PDF

Pengetua Sekolah sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi.

Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Peperiksaan KPM dan Sektor Penilaian dan Peperiksaan JPNJ akan mengadakan latihan tersebut seperti ketetapan berikut :

Sehubungan itu, seorang guru mata pelajaran bagi setiap mata pelajaran berkenaan wajib hadir ke taklimat latihan penskoran tersebut. Sekiranya di sekolah mempunyai Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) / Pentaksir Kawasan (PKw) bagi mata pelajaran berkenaan tidak perlu lagi menghantar guru mata pelajaran ke taklimat tersebut.

Sebarang kemuskilan berkaitan, sila hubungi Mohd Azhar Bin Azis ditalian 013-9399527.

Di sini disertakan lampiran surat guru mata pelajaran dan bahan taklimat yang perlu dicetak dan dibawa bersama. Surat cetakan telah dimasukan ke dalam peti surat sekolah sekolah di PPD Kota Tinggi.

Sekian, terima kasih.

Muat turun Lampiran / Dokumen