ARAHAN PENGGUNAAN KLASIFIKASI FAIL YANG SERAGAM DI SEKOLAH SELURUH MALAYSIA

Cetak / View PDF
Pengetua dan Guru Besar

Dengan hormatnya, saya merujuk kepada surat Jabatan Pendidikan Negeri Johor rujukan JPNJ.PENT.100-12/1/1(1) bertarikh 29 Disember 2019 dan surat Kementerian Pendidikan Malaysia rujukan KPM.100-14/4/3(1) bertarikh 16 Disember 2019 berhubung perkara di atas.

Sila maklum.

Muat turun Lampiran / Dokumen

X