SYARAT-SYARAT BELAJAR SEMULA (MENGULANG) KE TINGKATAN 5 DI SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN MULAI TAHUN 2020

Cetak / View PDF
Dengan segala hormatnya surat Jabatan Pendidikan Negeri Johor, JPNJ.MEN.800-1/1/7 Jld.3 (68) bertarikh 15 Mac 2020 adalah dirujuk dan berkaitan.

2.          Bersama-sama itu disertakan dokumen berkaitan untuk perhatian dan tindakan pihak tuan.

2.1        Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2020.

2.2       Jadual Kerja Permohonan Belajar Semula (Mengulang) Ke Tingkatan Lima Di Sekolah Kerajaan dan                              Sekolah Bantuan Kerajaan Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2020 (Jabatan Pendidikan Negeri Johor)                                 untuk tindakan tuan selanjutnya.

3.           Kerjasama dan perhatian pihak tuan berhubung perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih

 

Sekian.  Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 Saya yang menjalankan amanah,

Muat turun Lampiran / Dokumen

X