PERINGATAN MESRA PENDAFTARAN KURSUS MIKRO IMPROVE (FASA1)

Cetak / View PDF
Berikut adalah kepada

Pengetua dan Guru Besar

Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

Memohon agar peserta kursus yang telah menamatkan kursus tersebut dan masih belum menerima sijil pencapaian untuk mendaftar di pelantar IMPROVE pada atau sebelum 30 Julai 2020. Sila gunakan pautan http://eltc.edu.my/improve/signin.php bagi tujuan pendaftaran.

Muat turun Lampiran / Dokumen

X