KATA ALU-ALUAN PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KOTA TINGGI

Cetak / View PDF
Pengetua / Guru Besar
Sekolah Menengah / Rendah
Daerah Kota Tinggi

Tuan,

KATA ALU – ALUAN
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KOTA TINGGI

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan.

2.   Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini dilampirkan Kata Alu-Aluan, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Tinggi bagi :
2.1   Buku Panduan Pengurusan Sekolah Tahun 2021
2.2  Pelan Strategik Sekolah 2021 – 2023

Sekian, terima kasih.

Berita ditulis
Timbalan PPD Perancangan
PPD Kota Tinggi
13 Disember 2020

Muat turun Lampiran / Dokumen

X