Lain-Lain

TAKLIMAT PENSKORAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2019 BAGI MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI , ASAS SAINS KOMPUTER, SEJARAH DAN GEOGRAFI.

Pengetua Sekolah sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi. Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Peperiksaan KPM dan Sektor Penilaian dan Peperiksaan JPNJ akan mengadakan latihan tersebut seperti ketetapan berikut : Sehubungan itu, seorang guru mata pelajaran bagi setiap mata pelajaran berkenaan wajib hadir ke taklimat latihan penskoran tersebut. Sekiranya di sekolah mempunyai Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) / Pentaksir Kawasan (PKw) bagi mata pelajaran berkenaan tidak perlu lagi menghantar guru mata pelajaran ke taklimat tersebut. Sebarang kemuskilan berkaitan, sila hubungi Mohd Azhar Bin Azis …

Read MoreTAKLIMAT PENSKORAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2019 BAGI MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI , ASAS SAINS KOMPUTER, SEJARAH DAN GEOGRAFI.

PENCALONAN PENGANUGERAHAN DARJAH KEBESARAN DAN PINGAT-PINGAT NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN BAGI TAHUN 2019

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2.     Bersama-sama ini dilampirkan surat bil Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPNJ.NP.S.500-5/2/5/(34) bertarikh 23 Mei 2019 dan surat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM.BPSM.S.500-5/4/8(1)  bertarikh 14 Mei 2019 yang dengan sendiri menerangkan maksudnya. 3.    Sebarang pertanyaan sila hubungi Unit Perkhidmatan PPD Kota Tinggi menerusi talian 07-8833219. Semoga dalam makluman dan tindakan selanjutnya. Sekian, terima kasih.

Bahan-bahan untuk Tingkatan 1 dan 4 SMKA Bandar Penawar

https://smkabpenawar.blogspot.com/2018/11/dokumen-kemasukan-pelajar-tingkatan-1.html DOKUMEN KEMASUKAN PELAJAR TINGKATAN 1 DAN 4 TAHUN 2019 1- Senarai Semak 2- Borang Maklumat Murid 3- Lampiran Borang Maklumat Murid 4- Borang Pengakuan Pendapatan Penjaga (sekiranya tiada slip gaji) 5- Surat Akuan Ibu Bapa / Penjaga 6- Surat Aku Janji Murid 7- Surat Akuan Kesihatan Murid 8- Pakaian Pelajar 9- Senarai Bayaran Yuran Asrama 10- Senarai Keperluan Pelajar 11- Contoh fotokopi Kad Pengenalan Pelajar 12- Contoh fotokopi Kad Pengenalan Ibu Bapa / Penjaga 13- Contoh fotokopi sijil nikah ibu bapa 14- Contoh fotokopi keputusan UPSR dan UPKK 15- Surat Peringatan Membawa Barang Larangan …

Read MoreBahan-bahan untuk Tingkatan 1 dan 4 SMKA Bandar Penawar

ERLUASAN PELAKSANAAN SISTEM ePROPER (FASA 3) BAGI MEMPERAKU URUSAN PERKHIDMATAN ANGGOTA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (APP) SECARA ATAS TALIAN BAGI AGENSI BUKAN BERTARAF PTJ MENGIKUT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (SPP). RUJUK PEKELILING SPP BIL. 1/2017 – PELAKSANAAN ePROPER

ERLUASAN PELAKSANAAN SISTEM ePROPER (FASA 3) BAGI MEMPERAKU URUSAN PERKHIDMATAN ANGGOTA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (APP) SECARA ATAS TALIAN BAGI AGENSI BUKAN BERTARAF PTJ MENGIKUT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (SPP). RUJUK PEKELILING SPP BIL. 1/2017 – PELAKSANAAN ePROPER