Sektor Pengurusan

SYARAT-SYARAT BELAJAR SEMULA (MENGULANG) KE TINGKATAN 5 DI SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN MULAI TAHUN 2020

Dengan segala hormatnya surat Jabatan Pendidikan Negeri Johor, JPNJ.MEN.800-1/1/7 Jld.3 (68) bertarikh 15 Mac 2020 adalah dirujuk dan berkaitan. 2.          Bersama-sama itu disertakan dokumen berkaitan untuk perhatian dan tindakan pihak tuan. 2.1        Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2020. 2.2       Jadual Kerja Permohonan Belajar Semula (Mengulang) Ke Tingkatan Lima Di Sekolah Kerajaan dan                              Sekolah Bantuan Kerajaan Bagi …

Read MoreSYARAT-SYARAT BELAJAR SEMULA (MENGULANG) KE TINGKATAN 5 DI SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN MULAI TAHUN 2020

KELULUSAN PERBELANJAAN MENGGUNAKAN WANG SUWA 2019

Pengetua/Guru Besar Sekolah-sekolah Harian Daerah Kota Tinggi   Berikut dilampirkan surat berkenaan kelulusan perbelanjaan menggunakan Kumpulan Wang SUWA bertarikh 01 Januari 2019 selaras dengan perkara 3.4.3 (c) Tatacara Pengurusan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah Edisi 2012.   Sekian, terima kasih.

TUNTUTAN AWAL BANTUAN AWAL PERKAPITA (PCG) MURID BAGI TAHUN 2019 BERDASARKAN ENROLMEN MURID PADA 1 OKTOBER 2018

Pengetua/Guru Besar Sekolah-Sekolah Daerah Kota Tinggi   Tuan/Puan, Berikut dilampirkan arahan berkaitan permohonan tuntutan bantuan awal perkapita (PCG) murid bagi tahun 2019. Maklumat seperti format yang disertakan perlu dikembalikan ke Unit Kewangan dan Akaun PPD Kota Tinggi selewat-lewatnya pada 07 Oktober 2018. Lampiran A – Borang TBP/M atau TBP/R Lampiran B – Pengisytiharan Baki Bawa Ke Tahun Hadapan (Sehingga 30 September 2018) Senarai Semak dan Borang AKN/ENROLMEN Sekian, terima kasih.

LANGKAH-LENGKAH MENGURANGKAN AKAUN BELUM TERIMA (ABT) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

Pengetua / Guru Besar Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi   Berikut dilampirkan surat daripada KPM rujukan KPM.400-1/4/6 JLD 15 (42) bertarikh 31 Mei 2018 berkenaan langkah-langkah untuk mengurangkan jumlah ABT KPM yang berjumlah RM293 juta antaranya menyarankan: Bagi mengurangkan jumlah ABT yang disebabkan oleh hutang bayaran terlebih emolumen, PTJ perlu mengambil langkah dengan mengarahkan pegawai terlibat untuk memohon pendahuluan diri. Bagi hutang ABT selain daripada hutang bayaran terlebih emolument, di mana is melibatkan penjawat awam yang masih aktif di dalam Payroll …

Read MoreLANGKAH-LENGKAH MENGURANGKAN AKAUN BELUM TERIMA (ABT) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

SKOP INISIATIF ICT YANG MEMERLUKAN KELULUSAN TEKNIKAL BAGI PEROLEHAN KURANG DARI RM500,000.00

Pengetua/Guru Besar Sekolah-Sekolah Daerah Kota Tinggi Berikut dipanjangkan surat edaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor berkenaan Skop inisiatif ICT yang memerlukan kelulusan teknikal JPICT bagi perolehan kurang dari RM500,000.00. Bersama-sama ini disertakan senarai Peralatan ICT, Perisian ICT, Rangkaian ICT, Pertambahan Peralatan, Perluasan Inisiatif dan Perkhidmatan-Perkhidmatan Lain yang berkaitan. Sekian, terima kasih.

PENGURUSAN GAJI SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KOTA TINGGI TAHUN 2017

Pengetua / Guru Besar, Sekolah-Sekolah Daerah Kota Tinggi Berikut dilampirkan maklumat-maklumat berkaitan pengurusan gaji sekolah-sekolah tahun 2017. TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2017 JADUAL PENGHANTARAN BORANG PERUBAHAN GAJI SG20 KE JANMJ TATACARA PENGHANTARAN BORANG PERUBAHAN GAJI SG20 SENARAI DOKUMEN SOKONGAN BORANG PERUBAHAN GAJI SG20 BORANG PENGELASAN SG20 BORANG MENGEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI BAGI TUJUAN PENGIRAAN PCB MULAI TAHUN 2017 BORANG TAHAN GAJI – 01 JANM JOHOR CONTOH SURAT PERMOHONAN TAHAN GAJI KADAR CARUMAN KWSP BAGI MAJIKAN DAN PEKERJA BERKUATKUASA MULAI 01 …

Read MorePENGURUSAN GAJI SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KOTA TINGGI TAHUN 2017

X