Sektor Pengurusan

MENGEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI BAGI TUJUAN PENGIRAAN POTONGAN CUKAI BERJADUAL (PCB) MULAI TAHUN 2017

Pengetua/Guru Besar Sekolah-Sekolah Daerah Kota Tinggi Berikut dilampirkan borang mengemaskini maklumat peribadi bagi tujuan pengiraan potongan cukai berjadual (PCB) mulai tahun 2017. Pihak sekolah hendaklah menyerahkan borang di Lampiran A (hardcopy) dan data format excel seperti di Lampiran B (softcopy) ke email ppd_kotatinggi@moe.gov.my selewat-lewatnya 23 Januari 2017 (Isnin) untuk disatukan sebelum dihantar ke Jabatan Akauntan Negara Negeri Johor. Kerjasama pihak tuan amat dihargai. Sekian, terima kasih.

PEROLEHAN MELEBIHI HAD RM20,000 DAN SEBUTHARGA DI SEKOLAH-SEKOLAH

PERINGATAN MESRA     TATACARA PEROLEHAN SEKOLAH – PEROLEHAN MELEBIHI RM20,000 BAGI SATU ITEM MEMERLUKAN KELULUSAN KPTJ DAN MELAKSANAKAN SEBUT HARGA   Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas serta surat JPNJ.AKN(40)/400-2/1/13/1Jld.3 (10 ) bertarikh  03 Mac 2016 adalah berkaitan.   2.         Adalah diingatkan bahawa setiap Pengurus Sekolah bertanggungjawab untuk merancang perbelanjaan sebelum membuat perbelanjaan berdasarkan peruntukan yang diterima. Oleh itu setiap perbelanjaan perolehan yang dijangka melebihi RM20,000.00 (Ringgit Malaysia dua puluh ribu) bagi setiap satu item  hendaklah mengambil …

Read MorePEROLEHAN MELEBIHI HAD RM20,000 DAN SEBUTHARGA DI SEKOLAH-SEKOLAH

SURAT-SURAT ARAHAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB

PENGETUA/GURU BESAR SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KOTA TINGGI TUAN/PUAN, SURAT ARAHAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB BIL.1 TAHUN 2015; PEGAWAI YANG DIBERI KUASA UNTUK MEMPERAKUKAN BAUCAR BAYARAN KUMPULAN WANG SEKOLAH SURAT ARAHAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB BILANGAN 2 TAHUN 2015; KELULUSAN BAGI MENGGUNAKAN WANG SUWA (SEWA KANTIN I PELBAGAI) UNTUK TUJUAN PERBELANJAAN CAJ BANK. KEBENARAN KUTIPAN BA YARAN KEPERLUAN PERSEKOLAHAN UNTUK MURID DI SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAR BANTUAN KERAJAAN Sekian terima kasih.