Sektor Pembangunan Murid

ZAMRI BIN SAFRI
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Pembangunan Murid
No. Tel:
ROSLAN BIN MOHD NOH
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Hal Ehwal Murid
No. Tel:
NOR AZAN BIN HAMIN
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Pembangunan Bakat Murid
No. Tel:
ISHAK BIN ISMAIL
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Pembangunan Bakat Murid
No. Tel:
MOHD ARBAIN BIN MOHD RAMLY
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Pembangunan Bakat Murid
No. Tel:
ISMAIL BIN ABD KARIM
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Pembangunan Bakat Murid
No. Tel: