Sektor Peperiksaan

NORWANIDI BIN HASSAN
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pentaksiran Dan Peperiksaan
No. Tel:
MOHD AZHAR BIN AZIS
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pentaksiran Dan Peperiksaan
No. Tel: