Matlamat Strategik

MATLAMAT STRATEGIK

  1. Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegriti.
     2.  Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran dan sahsiah.
     3.  Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global
     4.  Mencapai prestasi cemerlang dalam pentaksiran dan penilaian
     5.  Mempunyai kemudahan pendidikan yang berkualiti
     6.  Mempunyai sistem pengurusan yang cekap dan berkesan

 

X