Objektif

Objektif Pejabat Pendidikan Daerah berharap dapat :-

 

Memastikan program pendidikan di sekolah-sekolah disusun, dirancang dan dilaksanakan dengan kemaskini.

 

Membentuk sikap dan fikiran yang positif di kalangan Guru Besar/Pengetua.

 

Meningkatkan kualiti dan kuantiti bimbingan ikhtisas di kalangan Guru Kanan dan

guru-guru.

 

Meningkatkan penyertaan menyeluruh dalam kegiatan kurikulum dan ko kurikulum.

 

Mempertingkatkan penerapan dan penghayatan nilai-nilai agama dan moral.

 

Mewujudkan budaya sekolah yang sihat, selamat dan selesa dari segi mental, fizikal dan sosial.

 

Menjalankan tugas-tugas harian yang berbentuk rutin dengan cepat, cekap dan tepat.

 

Menjalankan tugas-tugas penyeliaan sekolah minimum sekali bagi setiap buah sekolah dalam masa setahun.

X